Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Miejsce innowacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A.

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN A place of innovation in the Polish Armaments Group

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polska Grupa Zbrojeniowa
  • Innowacje
  • Model biznesowy
  • Przemysł zbrojeniowy
Abstract

PL Zmieniające się ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania jednostki gospodarczej coraz częściej wymuszają na kierownictwie wprowadzenie innowacji, które są jednym z czynników wyznaczających oraz determinujących pozycję na rynku. Polski przemysł zbrojeniowy z uwagi na specyfikę stanowi taką gałąź przemysłu, w której innowacje są koniecznością bez względu na oczekiwania odbiorców oraz poglądy decydentów. Celem publikacji jest przedstawienie miejsca innowacji w Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. Artykuł w swojej treści zawiera kolejno: definicję i istotę innowacji ze wskazaniem na innowacje w przemyśle zbrojeniowym, przedstawienie rzeczywistej sytuacji rynkowej po przeprowadzeniu analizy modelu biznesowego PGZ S.A. wraz ze wskazaniem jego mocnych i słabych stron. W ostatniej części opracowania przedstawiono wnioski i opinię z wywiadu eksperckiego przeprowadzonego w pierwszym kwartale 2020 roku z grupą menedżerów, których zapytano m.in. o stan innowacyjności oraz oto, co jest rozumiane pod pojęciem innowacji w ramach grupy PGZ S.A.

Date of online publication

12.04.2022

Pages (from - to)

76 - 97

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 96-97. Streszczenie angielskie.

Book

Wielowymiarowość współczesnej logistyki '20 : bezpieczeństwo finansowe i ekonomiczne aspekty logistyki

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0