Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Joanna Antczak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym

E-mail

j.antczak@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-606

ORCID

0000-0001-5691-2525

ResearcherID

B-6206-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (9)

Książki (4)