Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Nakłady na cyberbezpieczeństwo państwa

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Data udostępnienia online

2019

Strony (od-do)

101 - 120

Książka

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Zaprezentowany na

III Cyberkonferencja pt. "Trzecia Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia", 23.05.2018, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

5,0