Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie cyberbezpieczeństwem

Editors

Year of publication

2019

Book type

editing of scientific monograph / conference proceedings

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania - Szkoły Wyższej

Date of publication

2019

Number of pages

135

ISBN

9788360882542

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052541996005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zarz%C4%85dzania%20cyberbezpiecze%C5%84stwem&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
Comments

Materiały z III Cyberkonferencji pt. "Trzecia Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia", 23 maja 2018 r., Warszawa. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy referatach. Streszczenie w języku angielskim przy referatach.

Chapters
Nakłady na cyberbezpieczeństwo państwa (p. 101-120)
Conference

III Cyberkonferencja pt. "Trzecia Generacja Cyberbezpieczeństwa-Cyberwywiad-Kryptologia", 23.05.2018, Warszawa, Polska

License type

other