Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Polski przemysł obronny – wybrane zagadnienia

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2019

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Handel bronią
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Sprzęt wojskowy
Pages (from - to)

97 - 118

Book

Bezpieczeństwo Polski w XXI wieku

Points of MNiSW / chapter

20.0