Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie przedsiębiorstwem w cyberprzestrzeni

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Monografia zawiera problemy poznawcze i zarazem utylitarne będące głównym nurtem badań nad bezpieczeństwem. Przyjęto perspektywę łączącą teoretyczne podstawy nauk o bezpieczeństwie z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa finansowego oraz podstawami współczesnych problemów zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na trzy rozdziały i tak pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa. Istotnym elementem tegoż rozdziału jest przedstawienie istniejących zagrożeń w cyberprzestrzeni wraz z przeciwdziałaniem. W rozdziale drugim przedstawiono aspekty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Scharakteryzowano wybrane cyberataki ze szczególnym uwzględnieniem branży logistycznej. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 60 przedsiębiorstw z branży logistycznej oraz analizę raportów globalnych niezależnych firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W zakończeniu przedstawiono wnioski i rekomendacje dla kadry zarządzającej jednostką gospodarczą.

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

06.08.2021

Liczba stron

136

ISBN

978-83-7523-914-0

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438229

Słowa kluczowe
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0