Processing may take a few seconds...

Book


Title

Zarządzanie przedsiębiorstwem w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2021

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Monografia zawiera problemy poznawcze i zarazem utylitarne będące głównym nurtem badań nad bezpieczeństwem. Przyjęto perspektywę łączącą teoretyczne podstawy nauk o bezpieczeństwie z zagadnieniami cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa finansowego oraz podstawami współczesnych problemów zarządzania. Opracowanie zostało podzielone na trzy rozdziały i tak pierwszy stanowi wprowadzenie w problematykę bezpieczeństwa w tym cyberbezpieczeństwa. Istotnym elementem tegoż rozdziału jest przedstawienie istniejących zagrożeń w cyberprzestrzeni wraz z przeciwdziałaniem. W rozdziale drugim przedstawiono aspekty związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Scharakteryzowano wybrane cyberataki ze szczególnym uwzględnieniem branży logistycznej. W ostatnim rozdziale zawarto wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 60 przedsiębiorstw z branży logistycznej oraz analizę raportów globalnych niezależnych firm świadczących usługi audytorsko-doradcze. W zakończeniu przedstawiono wnioski i rekomendacje dla kadry zarządzającej jednostką gospodarczą.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

06.08.2021

Number of pages

136

ISBN

978-83-7523-914-0

URL

https://e-isbn.pl/IsbnWeb/onix/summary.html?record_id=1438229

Keywords
PL
  • Badania naukowe
  • Bezpieczeństwo
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Przedsiębiorstwo
  • Zarządzanie
Obligatory copy

yes

Total point value of MNiSW of monograph

120.0