Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Produkty, technologie, systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Streszczenie

PL Monografia stanowi kompendium wiedzy na temat zarządzania przedsiębiorstwem zbrojeniowym w odniesieniu do produktów, technologii i systemów zapewnienia jakości, zarówno z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego. Najwartościowszy aspekty pracy to duży zasób zaprezentowanych studiów przypadku. Odbiorcami publikacji mogą być zarówno nauczyciele akademiccy, jak i kierownicy każdego szczebla przedsiębiorstw z branży zbrojeniowej.

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

456

ISBN

978-83-7523-806-8

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/produkty-technologie-i-systemy-zarzadzania-jakosci-w-przedsiebiorstwach-zbrojeniowych

Słowa kluczowe
PL
  • Przedsiębiorstwo
  • Przemysł zbrojeniowy
  • Zarządzanie jakością
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20