Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Identyfikacja wyrobów obronnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Gospodarka obronna
  • Kodyfikacja wyrobów obronnych
  • Prawo
  • Technologia
  • Wyroby obronne
EN
  • Item of defence industry
  • Technology
Strony (od-do)

272 - 286

Książka

Produkty, technologie, systemy zapewniania jakości w przedsiębiorstwach zbrojeniowych

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0