Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Izabela Horzela

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

i.horzela@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-436

ORCID

0000-0003-1778-9004

ResearcherID

E-5723-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (9)

Książki (6)