Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Pomiar jakości funkcjonowania sił zbrojnych z wykorzystaniem metod ilościowych. (Etap 3) : [praca naukowo-badawcza] : II.2.6.6.0

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości
[6.2] Informatyka
[6.3] Matematyka

Rok publikacji

2017

Typ książki

praca naukowo-badawcza

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Akademia Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

71

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk17000954

Słowa kluczowe
PL
  • Badania ilościowe
  • Badania jakościowe
  • Siły zbrojne
EN
  • Armed forces
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Nazwy autorów na odwrocie karty tytułowej. Bibliografia na stronach 68-69

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej