Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Górny

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

p.gorny@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-645

ORCID

0000-0003-3181-6320

ResearcherID

Q-5878-2016

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.2 Informatyka: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (1)

Książki (7)