Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.2] Informatyka

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej / materiałów konferencyjnych

Język publikacji

polski

Miejsce

Siedlce, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Wydawca z listy MNiSW

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Data opublikowania

2018

Liczba stron

391

ISBN

978-83-7051-901-8

Słowa kluczowe
PL
  • Metrologia
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
  • Pomiary
Rozdziały
Potencjał kryzysowy państw i możliwości jego pomiaru (s. 61-90)
Analiza porównawcza nakładów na rozwój cyberbezpieczeństwa w wybranych państwach (s. 141-160)
Pomiar efektywności zadań w wojskowym systemie logistycznym (s. 243-260)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0