Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Pomiar efektywności zadań w wojskowym systemie logistycznym

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Pomiary
Strony (od-do)

243 - 260

Książka

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0