Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pomiar efektywności zadań w wojskowym systemie logistycznym

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Logistyka wojskowa
  • Pomiary
Pages (from - to)

243 - 260

Book

Metrologia nauk o bezpieczeństwie i obronności. Wybrane zagadnienia

Ministry points / chapter

20.0