Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Określenie przydatności kandydatów do służby w jednostce wojskowej GROM : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • GROM (jednostka wojskowa)
  • Jednostki specjalne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
  • Ochotnicy do służby wojskowej
  • Siły zbrojne
  • Polska
Number of pages

207

Signature of printed version

A/2354 + CD-ROM

On-line catalog

https://www.katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20003257&view=2

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 165-171.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor