Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Stanisław Sirko

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

s.sirko@akademia.mil.pl

Telefon

261-814-521

ORCID

0000-0002-5154-8522

ResearcherID

B-8060-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (8)

Rozdziały (13)

Książki (4)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)