Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza ryzyka w kontroli zarządczej

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.2] Computer and information sciences

Title variant

EN Risk analysis in management control

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola zarządcza
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Pages (from - to)

58 - 59

Comments

Streszczenie angielskie na stronie 59.

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other