Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analiza ryzyka w kontroli zarządczej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.2] Informatyka

Wariant tytułu

EN Risk analysis in management control

Rok publikacji

2017

Typ rozdziału

abstrakt

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Kontrola zarządcza
  • Organizacja
  • Zarządzanie
Strony (od-do)

58 - 59

Uwagi

Streszczenie angielskie na stronie 59.

Książka

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Zaprezentowany na

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne