Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies
[6.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

book of abstracts

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

193

ISBN

978-83-7523-589-0

Keywords
PL
  • Obronność
  • Zarządzanie
Comments

Część abstraktów w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny (p. 20-21)
Wymiar obecny międzysektorowej współpracy w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (p. 50-51)
Etyczne uwarunkowania innowacji w instytucjach wojskowych (p. 52-53)
Analiza ryzyka w kontroli zarządczej (p. 58-59)
Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego (p. 106-108)
Zmiana procesów w organizacji : wybrane kwestie (p. 139-140)
Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa (p. 147-148)
Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków (p. 167-168)
Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji (p. 179-180)
Model pomiaru efektywności organizacji (p. 181-182)
Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla NATO i Europy (p. 186-187)
Europejska Unia Obrony - wyzwaniem dla wschodniej flanki? (p. 188-189)
Conference

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other