Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2017

Typ książki

książka abstraktów

Język publikacji

polski | angielski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2017

Liczba stron

193

ISBN

978-83-7523-589-0

Słowa kluczowe
PL
  • Obronność
  • Zarządzanie
Uwagi

Część abstraktów w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Rozdziały
Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny (s. 20-21)
Wymiar obecny międzysektorowej współpracy w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (s. 50-51)
Etyczne uwarunkowania innowacji w instytucjach wojskowych (s. 52-53)
Analiza ryzyka w kontroli zarządczej (s. 58-59)
Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego (s. 106-108)
Zmiana procesów w organizacji : wybrane kwestie (s. 139-140)
Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa (s. 147-148)
Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków (s. 167-168)
Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji (s. 179-180)
Model pomiaru efektywności organizacji (s. 181-182)
Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla NATO i Europy (s. 186-187)
Europejska Unia Obrony - wyzwaniem dla wschodniej flanki? (s. 188-189)
Konferencja

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne