Processing may take a few seconds...

Book


Title

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2017

Book type

book of abstracts

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

193

ISBN

978-83-7523-589-0

Keywords
PL
  • Obronność
  • Zarządzanie
Comments

Część abstraktów w języku angielskim. Spis treści także w języku angielskim.

Chapters
Budowa potencjału przemysłowego Polski w zakresie cyberbezpieczeństwa : wpływ na bezpieczeństwo i rozwój społeczno-ekonomiczny (p. 20-21)
Wymiar obecny międzysektorowej współpracy w zarządzaniu kryzysowym w Polsce (p. 50-51)
Etyczne uwarunkowania innowacji w instytucjach wojskowych (p. 52-53)
Analiza ryzyka w kontroli zarządczej (p. 58-59)
Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego (p. 106-108)
Zmiana procesów w organizacji : wybrane kwestie (p. 139-140)
Doświadczenia z wdrażania kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej obrona narodowa (p. 147-148)
Determinanty funkcjonowania klastrów w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej : analiza na podstawie studiów przypadków (p. 167-168)
Wojna hybrydowa wyzwaniem dla organizacji (p. 179-180)
Model pomiaru efektywności organizacji (p. 181-182)
Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla NATO i Europy (p. 186-187)
Europejska Unia Obrony - wyzwaniem dla wschodniej flanki? (p. 188-189)
Conference

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other