Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Znaczenie systemu dozoru elektronicznego w poprawie bezpieczeństwa społecznego

Authors

[ 1 ] Instytut Studiów Strategicznych, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Bezpieczeństwo społeczne
  • Dozór elektroniczny sprawców przestępstw
Date of online publication

2017 (Date presumed)

Pages (from - to)

106 - 108

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other