Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Conference

Name

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa"

Short name

PL Public Management 2017

Conference date

6-7.11.2017

Place

Warszawa, Polska

Conference type

international

URL

http://www.old.akademia.mil.pl/aktualnosci/public-management-2017-podsumowanie.html

Description

PL 6 i 7 listopada 2017 r. odbyła się organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2017 zatytułowana „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa". Przybyłych gości z 37 ośrodków krajowych i 11 ośrodków międzynarodowych przywitali dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. Tadeusz Zieliński oraz prorektor ds. naukowych, dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus. – Nasza konferencja to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń zarządzania organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non profit, szczególnie tych, których dotyczą zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności – ocenił płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Celem konferencji było także przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.

Organizer

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej

Publications (3)

Legend:  Ministry points CORE Impact Factor Indexed in WoS