Processing may take a few seconds...

Conference

Name

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa"

Short name

PL Public Management 2017

Conference date

6-7.11.2017

Place

Warszawa, Polska

Conference type

international

URL

http://www.old.akademia.mil.pl/aktualnosci/public-management-2017-podsumowanie.html

Description

PL 6 i 7 listopada 2017 r. odbyła się organizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa PUBLIC MANAGEMENT 2017 zatytułowana „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa". Przybyłych gości z 37 ośrodków krajowych i 11 ośrodków międzynarodowych przywitali dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. Tadeusz Zieliński oraz prorektor ds. naukowych, dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus. – Nasza konferencja to doskonała okazja do wymiany poglądów i doświadczeń zarządzania organizacjami sektora publicznego, prywatnego i non profit, szczególnie tych, których dotyczą zagadnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obronności – ocenił płk dr hab. Tadeusz Zieliński, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia. Celem konferencji było także przedstawienie najnowszych wyników badań naukowych oraz integracja przedstawicieli nauki, biznesu i samorządowców.

Organizer

Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej