Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Amerykańska strategia trzeciego offsetu : implikacje dla NATO i Europy

Authors

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Title variant

EN American third offset strategy : implications for NATO and Europe

Year of publication

2017

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

186 - 187

Book

Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa : księga abstraktów

Presented on

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Public Management 2017 „Współczesne problemy zarządzania, obronności i bezpieczeństwa", 6-7.11.2017, Warszawa, Polska

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej