Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Tadeusz Zieliński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej

E-mail

t-zielinski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 34 31

ORCID

0000-0003-0605-7684

ResearcherID

V-6001-2018

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (15)

Rozdziały (18)

Książki (8)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)