Processing may take a few seconds...

Article


Title

Zagrożenia i przeciwdziałanie bezzałogowym statkom powietrznym w ochronie portów lotniczych

Authors

[ 1 ] Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2022

Published in

Rocznik Bezpieczeństwa Morskiego

Journal year: 2022 | Journal volume: T. XVI

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo
  • Bezzałogowe statki powietrzne
  • Infrastruktura krytyczna
  • Lotniska
  • Wypadki lotnicze
Abstract

PL Powszechny dostęp do bezzałogowych statków powietrznych popularnie określanych dronami powoduje, że coraz częściej zdarzają się incydenty z ich udziałem. Zagrożenia generowane przez drony w odniesieniu do infrastruktury krytycznej, w tym portów lotniczych, niezależnie od tego czy powstają w sposób intencjonalny czy nieintencjonalny stwarzają realne niebezpieczeństwo dla funkcjonowania portów lotniczych. Nieautoryzowane wtargnięcie drona w obszar portu lotniczego lub jego świadome wykorzystanie jako narzędzie aktu terrorystycznego mogą być bezpośrednią przyczyną kolizji ze statkiem powietrznym lub spowodować zniszczenie (uszkodzenie) infrastruktury portu lotniczego. Ochrona portu lotniczego przed tego rodzaju zagrożeniami wymaga kompleksowego podejścia obejmującego: wprowadzanie adekwatnych regulacji prawnych, zbudowanie systemu zapobiegania zagrożeniom, utrzymywanie w gotowości zasobów zapewniających wykrywanie, identyfikację i neutralizację zagrożeń generowanych przez drony oraz zbieranie doświadczeń.

Date of online publication

07.12.2022

Pages (from - to)

1 - 20

DOI

10.5604/01.3001.0016.1915

URL

https://maritimesecurity.com.pl/resources/html/article/details?id=234519

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Release date

07.12.2022 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0