Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2020

Liczba stron

309

ISBN

978-83-7523-759-7

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002112

Słowa kluczowe
PL
  • Misje pokojowe
  • Misje wojskowe
  • Operacje poza granicami kraju
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Siły Zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polskie kontyngenty wojskowe
  • Historia
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 299-306.

Rozdziały
Wstęp (s. 15-19)
Proces przygotowania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w operacjach poza granicami państwa (s. 21-50)
Umiejętność wykorzystania doświadczeń przez Siły Zbrojne RP z udziału ich przedstawicieli w misjach ONZ i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie i Afryce na przełomie XX i XXI wieku (s. 95-112)
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Resolute Support Mission : doświadczenia i wnioski (s. 113-123)
Rozpoznanie a współpraca cywilno-wojskowa w doświadczeniach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (s. 125-144)
Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak (s. 145-162)
Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski (s. 185-199)
Zakończenie (s. 295-296)
Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0