Processing may take a few seconds...

Book


Title

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Editors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 3 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2020

Number of pages

309

ISBN

978-83-7523-759-7

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=record&001=AONk20002112

Keywords
PL
  • Misje pokojowe
  • Misje wojskowe
  • Operacje poza granicami kraju
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Siły Zbrojne
  • Współpraca cywilno-wojskowa
  • Polskie kontyngenty wojskowe
  • Historia
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 299-306.

Chapters
Wstęp (p. 15-19)
Proces przygotowania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w operacjach poza granicami państwa (p. 21-50)
Umiejętność wykorzystania doświadczeń przez Siły Zbrojne RP z udziału ich przedstawicieli w misjach ONZ i Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie i Afryce na przełomie XX i XXI wieku (p. 95-112)
Polski Kontyngent Wojskowy w operacji Resolute Support Mission : doświadczenia i wnioski (p. 113-123)
Rozpoznanie a współpraca cywilno-wojskowa w doświadczeniach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie (p. 125-144)
Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak (p. 145-162)
Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski (p. 185-199)
Zabezpieczenie logistyczne Polskich Kontyngentów Wojskowych w operacjach pokojowych ONZ (p. 201-213)
Zakończenie (p. 295-296)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0