Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Leszek Elak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Wojskowy

Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki

E-mail

l.elak@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-5255-9768

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (36)

Książki (17)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (10)