Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Aspiracje zawodowe oficerów-kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Aspiracje zawodowe
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kariera
  • Kobiety w służbach mundurowych
  • Siły zbrojne
  • Szkolenie zawodowe
  • Wojsko
  • Polska
Number of pages

265

Signature of printed version

A/3549+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 227-239.

First review

Iwona Klonowska

Second review

Marta Szuniewicz-Stępień

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor