Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Aspiracje zawodowe oficerów-kobiet w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie | [ 2 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Aspiracje zawodowe
  • Doskonalenie zawodowe
  • Kariera
  • Kobiety w służbach mundurowych
  • Siły zbrojne
  • Szkolenie zawodowe
  • Wojsko
  • Polska
Number of pages

265

Signature of printed version

A/3549+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 227-239.

First review

Iwona Klonowska

Second review

Marta Szuniewicz-Stępień

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

21.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor