Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Współdziałanie Wojsk Lądowych SZ RP z Wojskami Obrony Terytorialnej i elementami układu pozamilitarnego w ochronie i obronie granicy państwowej

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki | [ 2 ] Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Granice
  • Konflikty zbrojne
  • Siły zbrojne
  • System obronny państwa
  • Wojska lądowe
  • Wojska Obrony Terytorialnej
  • Zagrożenie militarne
  • Zagrożenie niemilitarne
  • Polska
Number of pages

277

Signature of printed version

A/3542+CD-ROM

Comments

Bibliografia, akty prawne, netografia na stronach 241-250.

First review

Marian Kopczewski

Second review

Jarosław WOŁEJSZO

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

10.03.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

dr