Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Czadzie
  • Logistyka
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

185 - 199

Książka

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0