Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zabezpieczenie logistyczne Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji ONZ w Republice Czadu : doświadczenia i wnioski

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Czadzie
  • Logistyka
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

185 - 199

Book

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0