Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Proces przygotowania żołnierzy Wojska Polskiego do udziału w operacjach poza granicami państwa

Autorzy

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Konflikty zbrojne
  • Operacje poza granicami kraju
  • Szkolenie
  • Siły zbrojne
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

21 - 50

Książka

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0