Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak

Autorzy

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Polski Kontyngent Wojskowy
 • Działania operacyjne
 • Konflikty zbrojne
 • Misje pokojowe
 • Misje wojskowe
 • Oddziały (wojsk.)
 • Rozpoznanie (wojsko)
 • Rozpoznanie obrazowe
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Wywiad osobowy
 • Irak
EN
 • Armed conflicts
 • Civil-military cooperation
 • Human Intelligence (HUMINT)
 • Imagery intelligence (IMINT)
 • Military missions
 • Operations
 • Peace operations
 • Iraq
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

145 - 162

Książka

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0