Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Doświadczenia Oddziału Rozpoznania (G-2) VI zmiany PKW Irak

Authors

[ 1 ] Instytut Działań Informacyjnych, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • Polski Kontyngent Wojskowy
 • Działania operacyjne
 • Konflikty zbrojne
 • Misje pokojowe
 • Misje wojskowe
 • Oddziały (wojsk.)
 • Rozpoznanie (wojsko)
 • Rozpoznanie obrazowe
 • Współpraca cywilno-wojskowa
 • Wywiad osobowy
 • Irak
EN
 • Armed conflicts
 • Civil-military cooperation
 • Human Intelligence (HUMINT)
 • Imagery intelligence (IMINT)
 • Military missions
 • Operations
 • Peace operations
 • Iraq
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

145 - 162

Book

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20

Ministry points / chapter (humanities, social sciences and theology)

20