Processing may take a few seconds...


Title

Wstęp

Authors

[ 1 ] Instytut Sztuki Operacyjnej i Taktyki, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2020

Chapter type

introduction / preface

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Siły Zbrojne RP
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Konflikt zbrojny
  • Operacje pokojowe
  • Kontyngenty wojskowe
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

15 - 19

Book

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other