Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Rozpoznanie a współpraca cywilno-wojskowa w doświadczeniach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Authors

[ 1 ] Sztab Generalny Wojska Polskiego | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF)
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Date of online publication

2020

Pages (from - to)

125 - 144

Book

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0