Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Rozpoznanie a współpraca cywilno-wojskowa w doświadczeniach IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie

Autorzy

[ 1 ] Sztab Generalny Wojska Polskiego | [ 2 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2020

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Międzynarodowe Siły Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF)
  • Polski Kontyngent Wojskowy w Afganistanie
  • Operacje reagowania kryzysowego
  • Współpraca cywilno-wojskowa
Data udostępnienia online

2020

Strony (od-do)

125 - 144

Książka

65 lat udziału Wojska Polskiego w operacjach poza granicami kraju

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Akademia Sztuki Wojennej

Typ licencji

inne

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0