Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Związek taktyczny lotnictwa wojsk lądowych w operacji obronnej : rozprawa doktorska. Cz. 2, (załączniki)

Authors

[ 1 ] Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Lotnictwo wojsk lądowych
  • Operacje obronne
  • Wojska lądowe
  • Związek taktyczny
  • Polska
Number of pages

181

Signature of printed version

A/2568

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

27.09.2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor