Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej, Wydział Wojskowy, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Wariant tytułu

PL Cyberbezpieczeństwo w Polsce

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2021

Liczba stron

493

ISBN

978-3-030-78550-5

URL

https://www.springer.com/gp/book/9783030785505#aboutBook

Słowa kluczowe
PL
 • Bezpieczeństwo narodowe
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Prawo
 • Rzeczywistość wirtualna
 • Polska
EN
 • Cybersecurity
 • ICT security
 • National security
 • Virtual reality
 • Poland
Rozdziały
The obligations of public entities
Cybersecurity in the European Union law
Personal data protection in the context of the Act on the National Cybersecurity System
The duties of operators of essential services and digital-service providers
The authorities competent for cybersecurity
Cybercrime and cyberterrorism in Polish Law
The Functioning of State Power Structures vs. cybesecurity
The liability of the providers of services by electronic means for digital content
Tasks of the Minister of National Defence within the scope of cybersecurity
Cybersecurity as a public task in administration
National Cybersecurity System Act
The main tasks of the team network to respond to computer security incidents in the light of the act on the national cybersecurity system in Poland
Provisions regarding monetary penalties in the Act on the National Cybersecurity System
Role of Minister competent for computerization in Cybersecurity system
The system of control and supervision of operators of essential services, digital - service providers and entities providing cybersecurity services
The duties and legal status of the Government Plenipotentiary for Cybersecurity and the College for Cybersecurity
Operational activities and the right to privacy
Cybersecurity Strategy of the Republic of Poland
Cybercrime in selected European countries
Cyberspace, cybercrime, cyberterrorism
International regulations of cybersecurity
Space security and cybersecurity in Poland (s. 80-89)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0