Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

Cyberspace, cybercrime, cyberterrorism

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Cyberspace
  • Cybercrime
  • Cyberterrorism
PL
  • Cyberprzestrzeń
  • Cyberprzestępczość
  • Cyberterroryzm
Data udostępnienia online

2021

Uwagi

brak stron po ukazaniu się publikacji

Książka

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0