Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybercrime and Cyberterrorism in Polish Law

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberprzestępczość i cyberterroryzm w polskim prawie

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
PL
 • Cyberprzestępczość
 • Cyberterroryzm
 • Podsłuch komputerowy
 • Prawo
 • Przestępstwa komputerowe
 • Terroryzm
 • Polska
EN
 • Cybercrime
 • Cyberterrorism
 • Computer wiretapping
 • Computer crimes
 • Terrorism
Abstract

EN The aim of the paper is to analyze the provisions criminalizing the phenomenon of “computer crimes” (“cybercrimes”) in the strict sense, i.e. acts in which a computer or network is the target of a crime (“a victim”). The paper consists of two parts—the main part in which analysis of articles 267-269c of the Penal Code of 1997 (Chapter XXXIII, entitled “Offenses against the protection of information”)—in which the Polish legislator defined these offenses—is carried out. The second part refers to the “cyberterrorist offense” which is an “ordinary” computer crime carried out with a “terrorist purpose”.

PL Celem artykułu jest analiza przepisów kryminalizujących zjawisko "przestępstw komputerowych" ("cyberprzestępczości") sensu stricto, czyli czynów, w których komputer lub sieć jest celem przestępstwa ("ofiara"). Artykuł składa się z dwóch części – głównej części, w której przeprowadzana jest analiza art. 267-269c Kodeksu karnego z 1997 r. (rozdział XXXIII, zatytułowany "Przestępstwa przeciwko ochronie informacji") – w których polski ustawodawca zdefiniował te przestępstwa. Druga część odnosi się do "przestępstwa cyberterrorystycznego", które jest "zwykłym" przestępstwem komputerowym dokonywanym w "celu terrorystycznym".

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

405 - 418

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_24

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_24

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0