Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

National Cybersecurity System Act

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Cybersecurity strategy
  • Cybersecurity system
  • Law
  • Poland
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Komentarz do ustawy
  • Prawo nowych technologii
  • Polska
Abstract

EN The Act of the 5th of July 2018 on the National Cybersecurity System (hereinafter referred to as “NCSA”), as indicated in the explanatory memorandum to this act, is on the one hand an attempt to comprehensively regulate the national cybersecurity system, which is a response to the constantly growing and dynamically changing cyber threats, which may affect the security of the state, the economy and society, and on the other hand it is the implementation of the Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of the 6th of July 2016 concerning measures for a high common level of security of network and information systems across the Union (the NIS Directive). The purpose of this chapter is a brief description of the act and a synthetic presentation of the solutions it contains, which will be discussed in detail later in the monograph.

PL Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (dalej jako "NCSA"), wskazana w uzasadnieniu do tej ustawy, jest z jednej strony próbą kompleksowego uregulowania krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, co jest odpowiedzią na stale rosnące i dynamicznie zmieniające się cyberzagrożenia, które mogą wpływać na bezpieczeństwo państwa, gospodarki i społeczeństwa, a z drugiej strony jest to wdrożenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terenie całej Unii (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji). Celem niniejszego rozdziału jest krótki opis aktu oraz syntetyczna prezentacja zawartych w nim rozwiązań, które zostaną szczegółowo omówione w dalszej części monografii.

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

93 - 109

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_7

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_7

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

License type

other

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.10.2021

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / chapter

20.0