Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

The authorities competent for cybersecurity

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • Cybersecurity
  • Authorities competent
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Odpowiedzialność
Data udostępnienia online

2021

Uwagi

Strony uzupełnię po ukazaniu się publikacji

Książka

Cybersecurity in Poland. Legal Aspects

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0