Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Cybercrime in Selected European Countries

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Cyberprzestępczość w wybranych krajach europejskich

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybercrime
  • Computer crimes
  • Computer Abuse
  • European countries
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Przestępstwa komputerowe
  • Hiszpania
  • Niemcy
  • Czechy
  • Estonia
Abstract

EN This study does not claim to exhaust all the abundant comparative legal issues. Therefore, it has been limited to discussing the penal provisions of eight European countries, without going into detailed considerations on issues related to e.g. form of offences committed or the liability of legal persons. The overarching intention was to present as diverse regulations as possible. All countries whose regulations were discussed have signed and ratified the Convention on Cybercrime and are members (except United Kingdom) of the European Union, which resulted in their obligation to implement Framework Decision 2005/222 on attacks against information systems, and the need to adapt their regulations to the provisions of Directive 2013/40, which has replaced this decision.

PL Badanie to nie twierdzi, że wyczerpuje wszystkie obfite porównawcze kwestie prawne. Ograniczono się zatem do omówienia przepisów karnych ośmiu państw europejskich, bez wchodzenia w szczegółowe rozważania w kwestiach związanych np. z formą popełnionych przestępstw czy odpowiedzialnością osób prawnych. Nadrzędną intencją było przedstawienie jak najbardziej zróżnicowanych przepisów. Wszystkie kraje, których przepisy były przedmiotem dyskusji, podpisały i ratyfikowały Konwencję o cyberprzestępczości i są członkami (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa) Unii Europejskiej, co spowodowało ich obowiązek wdrożenia decyzji ramowej 2005/222 w sprawie ataków na systemy informatyczne oraz konieczność dostosowania swoich przepisów do przepisów dyrektywy 2013/40, która zastąpiła tę decyzję.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

419 - 440

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_25

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_25

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0