Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Space security and cybersecurity in Poland

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Bezpieczeństwo kosmiczne i cyberbezpieczeństwo w Polsce

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Outer space
  • Polish Space Agency
PL
  • Bezpieczeństwo kosmiczne
  • Polska Agencja Kosmiczna
  • Przestrzeń kosmiczna
  • Zagrożenia
Abstract

EN his article refers to the definitions of: “space security” and “cybersecurity”. Both terms are strictly connected to the national defense and can be part of international law and national law of security. It seems that those two aspects of security are well regulated in Europe and Poland. Making such a regulation on international level is still a challenge. Poland is more active in space and legislation since the Polish Space Agency was created. The Security in Space began the very important factor for the national defense. Polish entrepreneurs involved in space business should be aware of this while undertaking space activities. Space has reached an easy access and became the target for intruders. That is why the regulators of cybersecurity and space security should be aware of this new threat and cooperate together in case to make the law practicable and effective

PL Ten artykuł odnosi się do definicji: "bezpieczeństwa kosmicznego" i "cyberbezpieczeństwa". Oba terminy są ściśle związane z obroną narodową i mogą być częścią prawa międzynarodowego i krajowego prawa bezpieczeństwa. Wydaje się, że te dwa aspekty bezpieczeństwa są dobrze uregulowane w Europie i Polsce. Wprowadzenie takiego uregulowania na szczeblu międzynarodowym jest nadal wyzwaniem. Polska jest bardziej aktywna w przestrzeni kosmicznej i ustawodawstwie od czasu utworzenia Polskiej Agencji Kosmicznej. Bezpieczeństwo w kosmosie zapoczątkował bardzo ważny czynnik dla obrony narodowej. Polscy przedsiębiorcy zajmujący się biznesem kosmicznym powinni mieć tego świadomość podejmując działania kosmiczne. Przestrzeń kosmiczna osiągnęła łatwy dostęp i stała się celem intruzów. Dlatego organy regulacyjne ds. cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa kosmicznego powinny być świadome tego nowego zagrożenia i współpracować w przypadku, gdy prawo będzie wykonalne i skuteczne.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

177 - 187

Physical description

Bezpieczeństwo przestrzeni kosmicznejZagrożenia cybernetycznePolska Agencja KosmicznaKosmiczna orientacja sytuacyjna (SSA)

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_12

URL

https://www.springer.com/gp/book/9783030785505#aboutAuthors

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0