Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Małgorzata Polkowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Międzynarodowego

E-mail

m.polkowska@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-6633-2222

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (30)

Rozdziały (31)

Książki (8)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)