Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ochrona międzynarodowych portów lotniczych w Polsce przed zagrożeniem użycia urządzeń wybuchowych zawierających materiał chemiczny, biologiczny i radiologiczny : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń biologiczna
  • Broń chemiczna
  • Broń radiologiczna
  • Lotniska
  • Środki rażenia
  • Transport powietrzny
Abstract

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Number of pages

475

On-line catalog

A/1208

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 350-362

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor