Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ochrona międzynarodowych portów lotniczych w Polsce przed zagrożeniem użycia urządzeń wybuchowych zawierających materiał chemiczny, biologiczny i radiologiczny : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo międzynarodowe
  • Broń biologiczna
  • Broń chemiczna
  • Broń radiologiczna
  • Lotniska
  • Środki rażenia
  • Transport powietrzny
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte jest w pracy.

Liczba stron

475

Katalog on-line

A/1208

Uwagi

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 350-362

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor