Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wyzwania prawno-organizacyjne Lotnictwa Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni | [ 2 ] Bałtycka Akademia Obrony w Tartu, Estonia

Language

polish

Keywords
PL
 • Broń
 • Lotnictwo morskie
 • Marynarka wojenna
 • Prawo
 • Struktura organizacyjna
 • Uzbrojenie (wojsk.)
 • Australia
 • Federacja Rosyjska
 • Japonia
 • Kanada
 • Polska
 • RFN
 • Stany Zjednoczone (USA)
 • Turcja
Number of pages

259

Signature of printed version

A/3541+CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia na stronach 221-229.

First review

Grzegorz Krasnodębski

Second review

Zdzisław Śliwa

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

23.09.2022

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor