Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Operational Activities and the Right to Privacy

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Działania operacyjne i prawo do prywatności

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Operational activities
  • Right to privacy
PL
  • Działania operacyjne
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka
  • Inwigilacja
  • Prawo do prywatności
Abstract

EN The increase in cybercrime and the importance of cyberspace for the preparatory stage of crimes led to the redefinition of operational and exploratory activities. It has become desirable to move away from the concept of targeted surveillance and towards prevention systems used on a massive scale. This trend is manifested in using technological achievements like hacking software for legal purposes. The goal of this article is to define the concept of state-run on-line remote search of information systems, including the use of breakthrough security software like spyware, in the context of procedural- and pre-trial guarantees, the presumption of innocence and protection of privacy. The article attempts to verify the following research hypothesis: that the creation of new appropriate guarantees (institutional, substantive and procedural) for the digital environment is required since the existing safeguards appropriate to the actions in the real world cannot be applied by analogy in the digital environment without influencing the effectiveness of the measures. The legal framework for operational activities in the digital world must take into account the requirement of subsidiarity and necessity of maintaining a balance between effective criminal law and respect for privacy.

PL Poufność służb i brak kontroli zewnętrznej mogą prowadzić do nadmiernej autonomii lub podporządkowania samego celu działalności operacyjnej oraz niezachowania należytej powściągliwości w naruszaniu praw i wolności obywatelskich. Niekidy taka sytuacja może wynikać z nadmiernych względów ideologicznych lub politycznych w działaniach władz wykonawczych. Innymi słowy, tajemnica kontroli operacyjnej może prowadzić do nadużyć. Dodatkowym aspektem jest rozwój urządzeń komunikacji elektronicznej i związana z tym cyberprzestępczość. Rozwój cyberprzestrzeni wymaga podjęcia działań kontrolnych również w tym obszarze. Doświadczenia współczesnych państw demokratycznych wskazują, że władza wykonawcza odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek publiczny, w tym podległe jej podmioty prowadzące działania operacyjne i rozpoznawcze, dysponuje zasobami, które w imię obrony porządku publicznego mogą prowadzić do zniszczenia instytucji demokratycznych i ograniczenia praw obywatelskich, w tym prawa do prywatności.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

465 - 480

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_28

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_28

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Ministry points / chapter

20.0