Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Operational activities and the right to privacy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • Operational activities
  • Right to privacy
PL
  • Działania operacyjne
  • Prawo do prywatności
Data udostępnienia online

2021

Uwagi

Strony uzupełnię po ukazaniu się publikacji

Książka

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0