Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Main Tasks of the Network of Computer Security Incidents Response Teams in the Light of the Act on the National Cybersecurity System in Poland

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Główne zadania Sieci Zespołów Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego w świetle ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa w Polsce

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Computer security
  • National cybersecurity system in Poland
Abstract

EN Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs) are specialised entities established to handle network and information system security incidents and cooperate with similar entities around the world, both in terms of operational, as well as research and implementation activities. The main tasks of CSIRTs include: recognition, prevention, recording and handling of events that breach network security, active response in the event of direct threats, cooperation with other CSIRT teams, and, finally, participation in national and international projects related to information security and research activities on the scope of methods for detecting security incidents. The article analyses the detailed tasks established on the basis of the Act of 5 July 2018 on the National Cybersecurity System of three CSIRTs operating in Poland: CSIRT MON, CSIRT NASK and CSIRT GOV.

PL Zespoły Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT) to wyspecjalizowane podmioty powołane do obsługi incydentów bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych oraz współpracujące z podobnymi podmiotami na całym świecie, zarówno w zakresie działań operacyjnych, jak i badawczych i wdrożeniowych. Do głównych zadań CSIRT należą: rozpoznawanie, zapobieganie, rejestrowanie i obsługa zdarzeń naruszających bezpieczeństwo sieci, aktywne reagowanie w przypadku bezpośrednich zagrożeń, współpraca z innymi zespołami CSIRT, wreszcie udział w krajowych i międzynarodowych projektach związanych z bezpieczeństwem informacji oraz działania badawcze w zakresie metod wykrywania incydentów bezpieczeństwa. W artykule przeanalizowane zostały szczegółowe zadania ustalone na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa trzech CSIRT działających w Polsce: CSIRT MON, CSIRT NASK oraz CSIRT GOV.

Date of online publication

2021

Pages (from - to)

223 - 241

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_15

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_15

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0