Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Tasks of Operators of Essential Services and Digital Service Providers

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Zadania operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
 • Crisis management
 • Critical infrastructure
 • Cybersecurity
 • Cybersecurity system
 • Cyberspace
 • Digital-service providers
 • National security
 • Obligations of service operators
 • Public security
 • Poland
PL
 • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • Krajowy system cyberbezpieczenstwa
 • Komputeryzacja
 • Usługi cyfrowe
Abstract

EN Public tasks for cyberspace security occupy an important place in the National Security System of the Republic of Poland. The responsibility for ensuring cybersecurity lies with all network users, but public administration authorities play a significant role, with one of the basic tasks being activities to ensure public security and order. In the conditions of arrangements for the implementation of public tasks for national security, with particular emphasis on the specification of public tasks in the area of critical infrastructure protection, it is important to determine the catalogue of entities performing public tasks in the field of cyberspace security. It should be noted that these entities may be public entities performing public tasks, private entities performing public tasks based on the privatisation of public task implementation, and private entities performing their own tasks that are of significant public interest, or which were once carried out as public tasks but were subject to privatisation.

PL Zadania publiczne z zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni zajmują ważne miejsce w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Odpowiedzialność za zapewnienie cyberbezpieczeństwa spoczywa na wszystkich użytkownikach sieci, ale organy administracji publicznej odgrywają znaczącą rolę, a jednym z podstawowych zadań są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W warunkach ustaleń dotyczących realizacji zadań publicznych dla bezpieczeństwa narodowego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji zadań publicznych w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej, istotne jest określenie katalogu podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. Należy zauważyć, że podmiotami tymi mogą być podmioty publiczne wykonujące zadania publiczne, podmioty prywatne wykonujące zadania publiczne w oparciu o prywatyzację realizacji zadań publicznych oraz podmioty prywatne wykonujące własne zadania, które mają istotny interes publiczny lub które kiedyś były realizowane jako zadania publiczne, ale podlegały prywatyzacji.

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

293 - 330

Physical description

CyberbezpieczeństwoKomputeryzacjaUstawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwaDyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacjiPodstawowe usługiUsługi cyfrowe

DOI

10.1007/978-3-030-78551-2_19

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-78551-2_19

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Release date

28.10.2021 (Date presumed)

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / chapter

20.0