Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

The Functioning of State Power Structures and Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

PL Funkcjonowanie struktur władzy państwowej i cyberbezpieczeństwo

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

english

Keywords
EN
  • Cybersecurity
  • Functioning of State Power
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Władza państwowa
Abstract

EN The national security of Poland in the twenty-first century is strongly influenced by the processes taking place in the contemporary global security environment. These changes are characterised by high dynamics and complexity as well as the occurrence of asymmetric threats, among which the most dangerous are threats in cyberspace. The functioning of the state and the implementation of its constitutional obligations are increasingly dependent on the development of modern technologies, the information society and the smooth functioning of cyberspace, which is largely dependent on the security of the ICT infrastructure, which allows the use of cyberspace, information resources and services accumulated therein. Rapid progress in the field of digital technologies necessitates the effective use of the latest technologies while creating an opportunity for the Polish state to leave the role of only a user and join the group of countries with an effectively functioning digital economy, providing solutions and co-creating international standards. To meet these expectations, the President of the Republic of Poland signed the Act on the National Cybersecurity System on 1 August 2018, implementing Directive 2016/1148 (NIS Directive).

PL Na bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku duży wpływ mają procesy zachodzące we współczesnym globalnym środowisku bezpieczeństwa. Zmiany te charakteryzują się dużą dynamiką i złożonością oraz występowaniem zagrożeń asymetrycznych, wśród których najgroźniejsze są zagrożenia w cyberprzestrzeni. Funkcjonowanie państwa i realizacja jego konstytucyjnych obowiązków są w coraz większym stopniu uzależnione od rozwoju nowoczesnych technologii, społeczeństwa informacyjnego oraz sprawnego funkcjonowania cyberprzestrzeni, która w dużej mierze zależy od bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej, która umożliwia korzystanie z cyberprzestrzeni, zgromadzonych w niej zasobów informacyjnych i usług. Szybki postęp w dziedzinie technologii cyfrowych wymusza efektywne wykorzystanie najnowszych technologii, stwarzając jednocześnie szansę dla państwa polskiego na opuszczenie roli jedynie użytkownika i dołączenie do grona państw o efektywnie funkcjonującej gospodarce cyfrowej, dostarczając rozwiązania i współtworząc międzynarodowe standardy. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Prezydent RZECZYPOSPolitej Polskiej podpisał 1 sierpnia 2018 r. ustawę o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, wdrażającą dyrektywę 2016/1148 (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji).

Date of online publication

28.10.2021

Pages (from - to)

155 - 169

DOI

https://doi.org/10.1007/978-3-030-78551-2_10

URL

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-78551-2_10.pdf

Book

Cybersecurity in Poland : Legal Aspects

Points of MNiSW / chapter

20.0