Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Marzena Toumi

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Historii i Teorii Prawa

E-mail

m.toumi@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 36 43

ORCID

0000-0003-3838-1315

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (10)

Książki (2)