Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

System zwalczania zagrożeń terrorystycznych w Republice Francuskiej i Rzeczypospolitej Polskiej : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Katedra Historii i Teorii Prawa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
  • Akademia Sztuki Wojennej
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Antyterroryzm
  • Prawodawstwo
  • Terroryzm
  • Francja
  • Polska
Number of pages

383

Signature of printed version

A/2496 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 330-374.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2021

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor