Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zderzenie cywilizacji w Europie

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wydawniczy EuroPrawo

Data opublikowania

2018

Liczba stron

189

ISBN

9788376271637

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991029474039705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Zderzenie%20cywilizacji%20w%20Europie&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Cywilizacja
  • Kultura prawna
  • Teoria prawa
  • Europa
Rozdziały
Podział cywilizacji sródziemnomorskiej : Północ i Południe (s. 38-42)
Arabowie w Europie (s. 88-115)
Arabsko-muzułmańska diaspora (s. 150-161)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0