Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Podział cywilizacji sródziemnomorskiej : Północ i Południe

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cywilizacja
  • Filozofia
  • Prawo
  • Teologia
  • Europa
Pages (from - to)

38 - 42

Book

Zderzenie cywilizacji w Europie

Points of MNiSW / chapter

20.0